Formarse en madera y mueble en Cataluña: estudios y centros

03 feb 2021 | Noticias

Estudiar Formació Professional sobre fusta a Catalunya és, avui dia, tenir feina assegurada. Amb un ocupabilitat del 80%, l’oferta educativa sobre la transformació de la matèria primera més tecnològica que existeix és àmplia i va des del disseny de mobles a la instal·lació, passant, clar, pel procés de muntatge. Actualment, hi ha vuit centres d’estudis entre les quatre províncies catalanes que ofereixen la possibilitat d’estudiar cicles formatius de grau mitjà i superior. Un dels centres, a Cornellà (Barcelona) dona també la opció d’estudiar un Programa de Formació i Inserció (PFI). La formació culmina amb pràctiques remunerades en empreses del sector, que actualment viu una creixent demanda de professionals degut al relleu generacional. No t’ho pensis més, entra ara al món de la fusta i aprèn la professió amb més futur!

FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ:

 1. CFGM de Fusteria I Moble (CFPM FS10)

  • Titulació: Tècnic/a Fusteria I Moble
  • Descripció: Aquests estudis capaciten per fabricar elements de fusteria i mobles, realitzant els processos de mecanitzat, muntatge, acabat, emmagatzematge i expedició de productes. Tenen una durada de 2.000 hores (1.600 lectives en el centre educatiu i 400 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. S’ofereixen conjuntament amb els estudis de grau mitjà d’instal·lació i moblament (distribució conjunta): L’alumnat que finalitza el CFGM de fusteria i moble pot completar la seva formació cursant, en un tercer any, els continguts específics del CFGM d’instal·lació i moblament i convalidar els continguts comuns a ambdós cicles. L’alumnat pot realitzar pràctiques en empreses estrangeres dins del programa europeu de mobilitat Leonardo da Vinci.´
 2. CFGM d’Instal·lació i moblament (CFPM FS20)

  • Titulació: Tècnic en Instal·lació i moblament
  • Descripció: La competència general d'aquest títol consisteix a instal·lar elements de fusteria, estructures de fusta i mobles, realitzant els processos de mecanització, muntatge, ajust i acabat, complint les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR

1. CFGS Disseny i Moblament (CFPS FSA0)

 • Tècnic Superior en disseny i moblament.
 • Descripció: Aquests estudis capaciten per dissenyar mobles i elements de fusteria, gestionar la seva producció i instal·lació, i participar en el manteniment dels sistemes de qualitat, de protecció mediambiental i de prevenció de riscos laborals.

PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)

 1. PFI D’Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lacions de mobles

  • Tasques que aprenen a desenvolupar:

   • Preparació d’equips i mitjans d’aplicació de vernissos i laques en fusta i moble
   • Condicionament de la superfície i operacions d’assecat en productes de fusteria i moble
   • Aplicació de productes superficials d’acabat en fusteria i moble
   • Ajust i embalatge de mobles i elements de fusteria
   • Mecanitzat de fusta i derivats
   • Muntatge i instal·lació d’elements de fusteria i moble

CENTRES D’ESTUDIS

Barcelona:

 1. Escola del Treball de Barcelona http://www.escoladeltreball.org/ca/estudis/cicles-formatius/grau-mitja/FS**10
  • CFGM Fusteria i Moble (CFPM FS10)
  • CFGM Instal·lació i moblament (CFPM FS20)
  • DUAL: Disseny i moblament

 1. Institut Miquel Martí i Pol de Cornellà https://agora.xtec.cat/iesmarti-i-pol/
  • Programa de Formació i Inserció (PFI) d’Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lacions de mobles
  • CFGM Fusteria i Moble(CFPM FS20)
  • Grau superior de disseny i moblament (construccions efímeres i decorats) (CFPS FSA0)

 1. Escola Industrial de Sabadell: https://www.escolaindustrial.org/?page_id=391
  • Programa de formació i inserció d’auxiliar en treballs de fusteria i instal·lacions de mobles
  • CFGS Disseny i Moblament (CFPS FSA0)
  • CFGM Fusteria i Moble (CFPM FS10) i CFGM Instal·lació i moblament (CFPM FS20) (3×2) DUAL

 1. Institut Guillem Catà (Manresa) https://www.guillemcata.cat/estudis/
  • CFGM Fusteria i Moble (CFPM FS10)
  • CFGS Disseny i Moblament (CFPS FSA0)

 1. Institut Vil·la Romana (La Garriga) https://www.vromana.cat/presentaci%C3%B3-grau-fusta/
  • CFGM Fusteria i Moble (CFPM FS10)


Tarragona:

 1. Institut Pere Martell de Tarragona https://institutperemartell.cat/departaments/fusta-i-moble/
  • CFGM Fusteria i Moble (CFPM FS10)
  • Instal·lació i moblament (CFPM FS20)
  • Programa de formació i inserció d’auxiliar en treballs de fusteria i instal·lacions de mobles


Lleida:

 1. Institut Escola del Treball de Lleida: https://www.escoladeltreball.cat/formacio/cfgm-fusta-moble/
  • CFGM de Fusteria I Moble (CFPM FS10)
  • Instal·lació i moblament (CFPM FS20)


Girona:

 1. Josep Brugulat (Banyoles) https://agora.xtec.cat/ies-brugulat/estudis/cicles-formatius/disseny-fusta-i-moble/
  • CFGM Fusteria i Moble (CFPM FS10)
  • CFGM Instal·lació i moblament (CFGM FS20)
  • CFGS Disseny i Moblament (CFPS FSA0)