L’oferta educativa de l’institut Guillem Catà, adaptada als nous temps

11 mar 2021 | Noticias

Article de Carles Lapeña, professor tècnic FP de l'Institut Guillem Catà (Manresa)

El confinament en la primera onada de pandèmia, ens va situar en una nova realitat educativa per a la qual no estàvem preparats. Cert. Però d’altra banda ens va plantejar uns reptes per assegurar l’assoliment d’aprenentatges per part dels nostres alumnes. Calia replantejar el material formatiu, els espais, el programari i les connexions.

En el nostre cas, el treball telemàtic va oferir unes millores en la formació de l’alumnat en programació de control numèric, que creixia en paral·lel amb la creació de vídeotutorials i activitats extretes d’aquests.

Finalitzat el curs, i fent balanç del resultat, vam veure una finestra d’oportunitat en la formació telemàtica en alguns dels Mòduls Formatius del Grau Superior de Disseny i Moblament.

Aquesta oportunitat no podia anar desvinculada de la relació entre el nostre Institut i l’empresa FELDER, iniciada al 2017 amb l’adquisició de la seva màquina FORMAT-4 H-200. Des de llavors, el nostre centre ha estat al servei de FELDER com a espai de demostració activa del treball propi de la màquina, i valorat com a centre formador dels alumnes en el seu programari. I d’aquí sorgeix la proposta d’obrir la formació de l’INSTITUT a les empreses, i permetre que els seus treballadors puguin fer formació semi-presencial de programació i de mecanització en control numèric.

La intenció d’aquesta oferta és començar el procés de tecnificació “a la inversa”. Si l’empresa forma primer als seus treballadors, fins i tot abans d’adquirir cap màquina, facilitem el procés d’arrencada de tecnificació quan aquest arribi. I tant mateix, si els treballadors estan capacitats per programar en control numèric, es facilita el procés d’externalització de comandes a altres empreses que ja disposin del maquinari, i on FELDER actuaria com a nexe d’unió entre elles.

I aquesta oferta educativa es concreta en la possibilitat de matriculació en l’Institut Guillem Catà del Mòdul-04 “Automatització en fusteria i moble”, amb un total de 132h formatives, de les quals 66h són telemàtiques online, i 66h presencials en l’Institut. La durada del mòdul és la mateixa del curs acadèmic, de setembre a maig, i per tant corresponen aproximadament 2h telemàtiques i 2h presencials cada setmana, tot i que al ser formació telemàtica, es parteix de la flexibilitat horària per part de l’alumne (es pot cursar per compte propi qualsevol dia i hora). El programa informàtic de la nostra màquina és el TpaCad.

Creiem interessant, però no imprescindible, ampliar l’oferta formativa amb la matriculació del Mòdul-01 “Representació en fusteria i mobiliari”, amb un contingut de disseny en 3D (AutoCad, Inventor i CadWork). La durada d’aquest altre mòdul és de 165h (2,5h telemàtiques i 2,5 presencials a la setmana).

Cal dir, però, que al tractar-se d’un Grau Superior, els requisits d’accés mínim és d’un Grau Mitjà (consultar cicles d’accés directe), o des de qualsevol batxillerat, altre grau superior, estudi universitari, o proves d’accés a Grau Superior.

Tots junts creixerem encara més i millor!

Descarregar Anuari 2021