Sistemes constructius al Curs Fusta Constructiva, amb David Rifà

12 maig 2023 | Notícies

Els alumnes del Curs de Fusta constructiva veuran SISTEMES CONSTRUCTIUS amb David Rifà i Matas, consultor de Construcció en fusta amb experiència prèvia en importants empreses del sector com ara, 0h11, Heco Schrauben Ibérica i Tallfusta.

David Rifà ha participat en diferents projectes d’importància com ara:

  • La cúpula en fusta de les Arenes

La-cupula-2.png

  • Las setes de Sevilla
  • La façana del Nouvel Hopital Orleans

Les sessions del Curs de Fusta Constructiva impartides per David Rifà tenen una orientació pràctica i com objectiu principal, assolir la coneixença dels diferents sistemes constructius que poden fer servir en obres del "dia a dia".

Durant el les dues sessions d´aquest cap de setmana presentarem els principals sistemes constructius en fusta:

  • Entramat Lleuger
  • Bigues Laminades; Forjats i Cobertes
  • Fusta Contralaminada

En cada apartat es presentarà el sistema constructiu, els materials que el composen i el seu funcionament estructural. També s’explicarà el procés de fabricació i muntatge de cada sistema constructiu. El propòsit és que els assistents tinguin un coneixement general dels diferents sistemes i tinguin criteri sobre quin sistema aplicar a cada projecte.

Per acabar, es farà un petit exercici pràctic en el qual s’haurà de resoldre a nivell de croquis els diferents detalls constructius d’una petita obra en fusta. És un exercici molt pràctic per consolidar i comprendre els coneixements adquirits.

Sessions passades

En les últimes sessions del Curs de Fusta Constructiva, Rafael García de ITeC va realitzar una presentació magistral sobre el programari REDIT, integració amb el TCQ i interrelació amb BEDDEC - banc de dades de materials de construcció amb detall del seu impacte i preus.

L'objectiu d'aquesta sessió va ser l'aprenentatge i coneixement de diferents tipus de modelització, costos i com a eina de valoració impacto ambiental.

Severino Abad, formador i consultor LEAN es va centrar en ensenyar com aplicar aquesta important metodologia coneguda com el enfoc LEAN i que consisteix en millorar tots els processos des de la creació, la implementació i desenvolupament de projectes aplicats a la indústria de la construcció en fusta.

seve.png Severino Abad