Titula't

FormacióTitula't

El Gremi de Fusta i moble ofereix l’acció TITULA’T

A diferència de molts països europeus, aproximadament el 50% dels treballadors del nostre país no tenen un títol que verifiqui que són competents per treballar en el que treballen, tot i tenir, molts d'ells, anys d'experiència laboral. Aquesta és una realitat que s’ha de capgirar si volem posar en valor la nostre competència professional. Seguit directrius de la UE, cada cop serà més rellevant disposar d’una titulació per exercir la nostre professió. No ens haurà d’estranyar que per accedir a un lloc de treball, o per poder desenvolupar les nostres tasques fora de les nostres fronteres ens ho requereixin.

Què és TITULA’T?

TITULA’T és l’acció, creada i dinamitzada pel Gremi de Fusta i moble, la qual, en el marc del Conveni de col·laboració entre l’Agència Pública de Formació i Qualificació professionals de Catalunya (Agencia FPCAT), te com objectiu incrementar el nombre de professionals del sector amb titulació oficial, a través del reconeixement de la seva experiència laboral o, si és necessari, mitjançant accions formatives.

TITULA’T te dos vessants: assessorament i reconeixement. L’assessorament es realitza a través dels responsables del Gremi de Fusta i moble i consta d’aquestes fases:

Primera fase: presentació i orientació.

  • Presentació de les funcions de TITULA’T.
  • Anàlisi dels objectius de l’usuari envers a la titulació a aconseguir: Qualificació professional (QP), Certificat de professionalitat (CP), Cicle formatiu FP (CFFP), per tal de proposar-li l’itinerari més adient.
  • Complementació de la “Fitxa d’usuari TITULA’T” en la qual s’aniran recollint les informacions generades durant el procediment d’assessorament.

Segona fase: anàlisi de correspondències.

  • Primera aproximació a la correspondència entre l’experiència professional i el catàleg de QP i les corresponents Unitats de competència (UC).
  • En el cas de que l’usuari també opti per aconseguir un CP se li dona la correspondència entre aquests i les QP. Es fa el mateix si la seva opció es acabar cursant un CFFP.
  • Inclusió a la “Fitxa d’usuari TITULA’T” de les dades de les QP i UC que, a partir de l’anàlisi, s’ha detectat que corresponen amb els coneixements aportats, així com, si és el cas, dels CP i CFFP relacionats amb dites QP.

Tercera fase: informe final.

  • En base als continguts de la “Fitxa d’usuari TITULA’T” la persona responsable de l’assessorament realitza un informe indicant les QP i UC a les quals s’ha d’inscriure l’usuari a l’Agencia FPCAT per aconseguir el reconeixement.
  • En el cas dels usuaris que opten també per aconseguir un CP o per cursar un CFFP, se’ls orienta, un cop han obtingut el reconeixement de les QP, dels passos a realitzar per aconseguir el CP o iniciar els tràmits de matrícula pel CFFP.
  • El reconeixement el realitza l’Agència Pública de Formació i Qualificació professionals de Catalunya.