"Els nous reptes de l’economia sols es podran portar a terme amb la competència professional dels treballadors/es avalada per una titulació"

21 mar 2022 | Entrevistes, Notícies

A diferència de molts països europeus, aproximadament el 50% dels treballadors del nostre país no tenen un títol que verifiqui que són competents per treballar en el que treballen, tot i tenir, molts d’ells, anys d’experiència laboral. El Gremi Fusta i Moble ha posat en marxa el projecte TITULA’T per capgirar aquesta realitat i incrementar el nombre de professionals del sector amb titulació oficial. Parlem sobre TITULA’T amb Josep Formentí, exassessor tècnic docent a la Direcció General de Formació Professional del Departament d’Educació, soci honorífic i assessor del Gremi Fusta i Moble en matèria d’educació.

  • Quantes persones es calcula que, al sector fusta, no tenen una titulació que acrediti la seva experiència professional?

En paraules del Sr. Mariano Carballo, Director del Gabinete Técnico de la Secretaría de Formación Profesional del Govern d’Espanya, publicades a La Vanguardia, del dia 21.01.2021, “Uns 11 milions de treballadors espanyols no tenen un títol que verifiqui que són competents per treballar en el que treballen, tot i tenir, molts d'ells, anys d'experiència laboral.”

Això significa que aproximadament el 48% dels treballadors espanyols no té un títol de formació, dada que ens situa per sota de la mitjana europea.

No disposem de dades concretes sobre el sector fusta, però podem intuir que, donat que no és una professió que requereixi regulació, la mitjana estarà probablement per sota d’aquest 48%.

Podem fer-nos una idea analitzant les dades de qualsevol empresa del sector comprovant quin nombre del total de treballadors te una titulació relacionada amb el sector.

Seguint criteris lògics és pot determinar que majoritàriament aquest índex de no titulats es situa en aquells treballadors de major edat, trobant entre els mes joves major nombre de titulats.

Aquesta és una realitat que s’ha de capgirar si volem posar en valor la nostre competència professional.

  • Per què és tan important tenir un títol?

Seguit directius de la UE, cada cop serà més rellevant disposar d’una titulació per exercir la nostre professió. No ens haurà d’estranyar que per accedir a un lloc de treball, o per poder desenvolupar les nostres tasques fora de les nostres fronteres, ens ho requereixin.

Com ja s’ha fet en altres sectors, el fet de requerir titulació per incorporar nou personal a les empreses del sector és un aval respecte a la competitivitat d’aquestes i arraconar l’intrusisme professional.

I, independentment de contractar personal amb titulació, també és rellevant disposar de mecanismes que facilitin i promoguin l’actualització tecnològica si volem realment mantenir el nivell de competitivitat.

La formació comporta evolució i genera eficiència en el rendiment professional, essent la base per oferir un producte de qualitat a un preu competitiu.

  • En què consisteix exactament TITULA’T? Com és el procediment per obtenir el títol?

TITULA’T és l’acció, creada i dinamitzada pel Gremi de Fusta i moble, que te com objectiu incrementar el nombre de professionals del sector, a través del reconeixement de la seva experiència laboral o, si és necessari, mitjançant accions formatives, amb titulació oficial: Títols de Formació professional i/o Certificats de professionalitat (CP).

L’element clau d’aquesta acció són les Qualificacions professionals (QP) algunes de les quals estan directament relacionades amb els Títols de Formació professional i els Certificats de professionalitat.

TITULA’T proporciona al personal laboral, amb l’assessorament i suport personalitzat del Gremi de Fusta i moble, la possibilitat d’aconseguir, en base a la seva experiència laboral i les seves expectatives, una titulació oficial.

Els nostres experts assessoren, tutoritzen i fan costat en tot moment a les persones interessades durant tot el procés, fan un anàlisi dels coneixements tècnics aportats d’aquestes, associant-los a les Qualificacions professionals que es corresponen, i preparen l’estratègia més adient per tal de aquestes aconsegueixin el reconeixement, a través de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya. Els possibles itineraris de reconeixement són els següents:

  1. Reconeixement de la QP: és el cas més ràpid. Es realitza el reconeixement envers les QP relacionades amb l’experiència laboral Si alguna UC de la QP no queda reconeguda caldrà fer la formació del MF corresponent per reconèixer la QP.
  2. Reconeixement del CP: un cop es té la QP, si aquesta està relacionada amb un CP s’inicia el tràmit amb el Departament de Treball per aconseguir-lo.
  3. Reconeixement del MP: és l’itinerari més llarg. Si es té una QP i aquesta està associada a MP es reconeix aquest (probablement es faci a partir de UC). Si no es disposa de cap QP en primer lloc s’ha de fer el reconeixement dels MP associats a l’experiència laboral.
  4. El següent pas és realitzar els MP que resten del títol per obtenir-lo. Cal tindre els requisits acadèmics per matricular-se.

  • Quin paper té la formació en el futur del sector fusta?

La competitivitat lligada a la qualitat del producte i a preus competitius, la inclusió als nous àmbits professionals del sector que obren portes a nous models de negoci, entre d’altres, sols són possibles amb la competència professional dels treballadors/es. Aquesta bé donada per una bona formació professional de base, acreditada mitjançant titulació, ja sigui a través de Qualificacions professionals, Certificats de professionalitat o Títols de Formació professional, i sobretot, com indicàvem anteriorment, amb l’actualització tecnològica permanent.

Permeteu-me expressar el futur del sector fusta, com de qualsevol altre sector, amb una senzilla formula matemàtica: Bon empresari + bon treballador/a = garantia de futur i èxit

  • És compatible treballar o mantenir un negoci amb Titula’t?

No sols és compatible, es que és necessari. Els nous reptes de l’economia sols es podran portar a terme amb la competència professional dels treballadors/es avalada per una titulació.

  • Per què des del Gremi s’aposta tant per la formació?

Permeteu-me de nou una fòrmula: Formació = Evolució