FormacióCurs de Fusta Constructiva

QUÈ ÉS I PER A QUI?

La societat està girant la mirada cap als productes km 0.

La fusta no és una excepció.

fcimage.png

Des de la fusta d’origen a la seva aplicació constructiva, passant per tot el procés de disseny, càlcul, transport, muntatge i acabats. Aquest curs permet una visió tècnica, pràctica i comprensiva completa de tot el procés constructiu en fusta.

El curs compta amb la participació dels arquitectes més experimentats en la construcció en fusta, amb les aportacions de constructores especialitzades en aquesta metodologia, amb la col·laboració d’empreses proveïdores de productes i serveis complementaris, així com amb la intervenció dels organismes tècnics especialitzats en el món de la fusta.

Aquest curs presenta, de manera ordenada i progressiva, informació tècnica especialitzada organitzada en tres blocs temàtics, així com visites guiades a exemples pràctics de construccions en fusta acabades i en procés.

Consulta Oferta Formativa

Consulta Oferta Formativa
 • Arquitectes, enginyers i interioristes en actiu que vulguin incorporar coneixements pràctics sobre la tecnologia de la construcció en fusta
 • Professionals i industrials interessats en la construcció en fusta: constructores, promotores, interioristes, fusteries industrials…
 • Estudiants d’especialitats constructives que valguin ser protagonistes de la revolució constructiva de la fusta.

OBJECTIUS

 1. Conèixer els conceptes bàsics i comprendre tot el procés constructiu amb fusta.
 2. Dialogar amb els professionals més experimentats en aquesta metodologia.
 3. Contactar amb la indústria especialitzada en aquesta tecnologia constructiva.
 4. Aprendre en equip multidisciplinari sobre casos pràctics.
 5. Debatre sobre els arguments a favor i en contra de la construcció en fusta.
 6. Visualitzar els avantatges competitius d’incorporar la fusta a l’habitat.
 7. Accedir a estudis actuals sobre la connexió entre fusta, salut dels edificis i beneficis pels seus habitants.
 8. Avançar en la concepció sostenible de la construcció, les cases passives i l’estalvi energètic en la construcció.
 9. Accedir a informació actual sobre la fusta.
bg_curs