Junta directiva

President

Alfons Solé i Fallada

Vicepresident

Lluís Gilabert i Corominas

Secretari

Ignasi Caus i Anglès

Tresorer

Alfred Cardona i Burguillo

Vocals

Denis Louis Dominique Boglio

Fermí Garriga i Puigdellívol

Concepció Montmany i Cornellas

Francesc-Xavier Moré i Farreras

Anton Bentanachs i Bernada

Francesc Pont i Vidal