PANTEXT: avançant en un projecte de I+D que pretén demostrar un salt en la circularitat del sector del moble i tèxtil a Catalunya

23 nov 2021 | Notícies

Article del Dr. Sergio Martínez Lozano, Circular Economy Department Environmental Technologies Area Waste Valorisation & Recycling Technologies Group Principal Researcher, publicat a l'Anuari de la Fusta 2022

Dins del conjunt de la indústria catalana, el sector de la fusta, suro i moble (FSM) té un pes relativament reduït respecte altres sectors però no deixa de ser important i clau en l’economia catalana. En el territori català hi operen 1.930 empreses de FSM, que suposen un 8,3% sobre la indústria i un 15,0% sobre el sector en el conjunt de l’Estat (12.879). Entre aquestes empreses, MECAKIM és una de les més importants en el teixit empresarial català. MECAKIM, empresa artífexs de la solució PANTEXT, té una llarga experiència proveint serveis de mecanització i subcontractació en fusta per a projectes d’arquitectura, interiorisme i a diferents sectors industrials. MECAKIM fabrica un gran nombre de materials, des de les fustes naturals d’origen certificat als materials tècnics amb les certificacions més rigoroses. El sector de la fusta i del moble, i MECAKIM, en constant renovació davant d’un mercat global tan exigent, requereix cada vegada més de nous productes innovadors que compleixi les expectatives i necessitats dels clients, essent aquests també sensibilitzats amb el reciclatge i el medi ambient.

Sector català

D’altra banda, a Catalunya hi destaca també el sector tèxtil. Rere la important reconversió que ha assolit aquest sector per adaptar-se al nou entorn internacional i el major dinamisme d’altres sectors emergents, el sector tèxtil va representar el 3,6% del VAB i el 6,1% de l’ocupació industrial a Catalunya l’any 2015. Dins d’Espanya, el sector català manté el seu lideratge ja que aporta el 41% del volum de negoci. El sector tèxtil genera residus importants en la fase de producció com retalls i filats que, per mitjà de gestor externs, son convertits novament en fil per a la producció de nova tela.

MECAKIM

MECAKIM desenvolupa en aquest projecte de I+D tan innovador, un nou concepte revolucionari que pretén donar un salt de gegant en la circularitat d’ambdós sectors. En concret, nous materials híbrids basats en la incorporació de residus tèxtils industrials (cotó desfilat) com a matèria primera en la producció de nous panells.

El projecte PANTEXT té com a objectiu desenvolupar fins a 5 productes nous innovadors que incorporen residus tèxtils en la seva composició. El projecte ha contemplat la possibilitat d’incorporar més fibra tèxtil si les propietats físic-mecàniques resulten millorades respecte als materials homòlegs de partida, que no incorporen cap material reciclat diferent a la fusta. El projecte està essent executat a escala de laboratori i actualment s’estan avaluant les propietats físico-mecàniques dels prototips desenvolupats. En la mesura del possible, i en funció dels resultats obtinguts en aquest projecte exploratori tan innovador, aquests prototips seran incorporats com a part de la gama de productes de MECAKIM, essent la primera arreu del món en incorporar aquest concepte de circularitat en la seva producció.

El desenvolupament d’aquest projecte permetrà donar resposta a un sector productiu - el tèxtil -, amb una alta generació de residus a nivell global.

Al mateix temps, per la naturalesa d’aquest residu i les formulacions testejades i avaluades, serà possible desenvolupar nous materials híbrids, les propietats dels quals puguin donar resposta a diverses aplicacions, dins del sector mobiliari (exemple, panells aïllants). L’èxit d’aquest cas podria establir les bases d’un sistema del tipus upcycling, dins del món dels residus tèxtil i, així, donar lloc a un nou nínxol de mercat inexplorat. Per a això, s’avaluarà la potencialitat d’escalat a nivell industrial, així com el seu impacte econòmic dins del sector productiu. Per a assolir aquest objectiu tan ambiciós, MECAKIM compta amb la col·laboració de diversos agents clau en la cadena de valor del sector de la fusta i del moble així com del sector tèxtil, com son el Centre Tecnològic de LEITAT, l’empresa SONAE-ARAUCO, el Grup ALVIC i el Gremi de la Fusta i del Moble de Catalunya.

El projecte PANTEXT esdevé realitat gràcies al finançament ofert per l’Agència de Residus de Catalunya i la línia d’Ajuts per a projectes de Foment de l’Economia Circular.

Descarregar l'Anuari de la Fusta 2022