Obligacions del reglament EUTR

03 mar 2022 | Notícies

Us recordem que els agents que comercialitzen fusta i derivats d’aquesta tenen una sèrie d’obligacions des de l’entrada en vigor del Reglament EUTR (UE) 995/2010.

Els productes afectats per aquesta normativa són, entre altres, pasta de paper, mobles, taulers de partícules, etc.

Aquesta normativa, afecta en especial les activitats comercial que suposi posar per primeravegada aquests productes, es a dir, posar al mercat productes provinents d’aprofitaments forestals fustaners o bé de l’activat d’importació de productes de fora de la UE inclosos en la llista de productes de l’annex d'aquest enllaç, la qual cosa comporta l’obligació de presentar una declaració responsable amb periodicitat anual d’acord amb la normativa indicada. Aquesta declaració s’ha de presentar abans del 31 de març de 2021 en aquest enllaç.

Per facilitar la presentació es disposa d’una guia, disponible a l’enllaç anterior.

Més informació

També podeu contactar a l’adreça de correu electrònic: eutrcatalunya@gencat.cat, o trucar al telèfon: 935674123, de dilluns a divendres de 9h a 14h.