L'economia circular: el futur del sector de la fusta

09 mar 2021 | Notícies

Article de Greta Tresserra, arquitecta i fundadora de Bamboo Hub

Des del Gremi Fusta i Moble estem treballant en el projecte ECOWOOD, que es fonamenta en un Estudi sobre el potencial de l’economia circular en el sector de la fusta i el moble a Catalunya. Es tracta d’un projecte de diverses fases, iniciant amb una caracterització dels residus forestals i fusters a Catalunya, i una fase posterior on es proposaran nous usos per aquests residus identificats, de manera que els donem una segona vida, l’empresa en pugui treure benefici i minimitzem l’impacte ambiental generat sobre el planeta. Apostem per un desenvolupament econòmic sostenible.

L’economia circular permer millorar els resultats econòmics de les empreses

L’economia circular és un model econòmic basat en la reutilització, la reparació, la remanufactura i el reciclatge dels materials i els productes, minimitzant la utilització de matèries primeres. Això permet millorar els resultats econòmics de les empreses, aprofitant els recursos al màxim i reduint la generació de residus al mínim, amb un impacte ambiental i social positiu. És una forma alternativa a un model lineal basat en la producció, l'ús i la disposició.

Aquesta es tracta d’una iniciativa finançada per l’Agència de Residus de Catalunya, qui està impulsant fa anys la transició de les empreses catalanes cap a models circulars, brindant recolzament a les empreses que s’hi sumin. Des del Gremi oferim assessoria per accedir als ajuts econòmics que actualment es troben a l’abast per portar a terme projectes de millora en l'eficiència de l'ús dels recursos materials i l’economia circular a nivell empresarial, que poden anar des dels 1.000€ a préstecs fins a 2.5M € provinents de fons europeus.

Veiem una gran oportunitat pel sector, i us animem a sumar-vos hi!