"Els habitants tenim poca cultura energètica; no tenim més ‘feedback’ del nostre consum energètic que la factura mensual de la nostra comercialitzadora”

12 maig 2022 | Entrevistes, Notícies

Arquitecte tècnic i amb un Màster en Sostenibilitat per la UPC, Galdric Ruiz és especialista en el monitoratge energètic aplicat al canvi de comportament de les persones. Ha treballat durant més de 15 anys en la millora energètica de tota mena d'organitzacions (universitats, auditoris, poliesportius, entitats financeres, etc.) buscant optimitzar el consum energètic amb la mínima inversió, a través del canvi de gestió dels espais i la percepció de les persones. Actualment treballa com a tècnic de transició energètica en el territori d'Osona Nord (Barcelona).

  • Quines deficiències presenten els edificis actuals?

Més enllà dels problemes coneguts de qualitat, estanquitat i aïllament de la major part del parc construït, des del meu punt de vista l'edificació actual té un dèficit d'informació energètica. En un sentit ampli, els habitants tenim poca cultura energètica: no sabem interpretar l'orientació ni la trajectòria solar del nostre edifici, no valorem prou un bon aïllament o no tenim major ‘feedback’ del nostre consum energètic que la factura mensual de la nostra comercialitzadora.

  • Què pot aportar la fusta al sector de la construcció actualment?

La fusta és la base per a la construcció del present i futur. Els requeriments cada vegada més exigents de reducció d'emissions de CO2 afecten la cadena de producció, impactant en el preu de tots els materials que demanda el sector. Aquí la fusta, especialment la de proximitat, té el gran potencial competitiu, aportant baixes emissions en la seva fabricació alhora que excel·lents característiques d'aïllament tèrmic.

  • Monitoratge d'edificis: què aconseguim amb això?

El monitoratge energètic permet visualitzar i analitzar de manera dinàmica ‘la resultant’ de la interacció complexa de tots els factors que incideixen en el consum energètic d'un edifici. Aquest aspecte és determinant ja que permet contrastar la previsió de simulació del consum amb la realitat construïda, però també i sobretot, permet incorporar el factor humà com a variable. A partir de l'anàlisi del monitoratge del consum, podem interactuar amb les persones, influir sobre la seva percepció i canviar la seva gestió i comportament energètic.

  • Es pot reduir el consum d'energia en edificis antics sense un alt cost?

En l'àmbit de la rehabilitació, la millora de la gestió energètica és l'estratègia més eficient des del punt de vista econòmic i ambiental, en requerir de poca inversió en recursos i materials i tenir un ràpid retorn. A més, permet ajustar el diagnòstic inicial d'intervenció i ajuda a finançar les accions de retorn a mitjà i llarg termini.

  • Va encaminada la construcció dels pròxims anys als edificis eficients?

Sens dubte: per exigències legislatives, ambientals i de mercat.

  • Com veu el sector de la fusta constructiva en els pròxims 10 anys?

Per la part de la demanda, crec que la fusta té cada vegada més acceptació i els arquitectes estan oferint solucions molt atractives al mercat: la fusta transmet calidesa i l'usuari la vincula amb la qualitat constructiva. A la vegada, el cost econòmic i ambiental vinculat al transport de mercaderies s'incrementarà en un futur pròxim, fent més competitiva l'explotació de la fusta local. En aquest sentit, és important que el mercat de la fusta constructiva pugui desenvolupar-se també en l'àmbit local i no dependre tant de l'exportació.