El Govern aprova destinar més de 6 milions d'euros d'ajuts a la gestió forestal sostenible de boscos públics

07 abr 2021 | Notícies

El Govern ha aprovat les despeses amb càrrec de pressuposts futurs del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per atendre la convocatòria 2021 d’ajuts a la gestió forestal sostenible (PDR 2014-2020), per un import total de 6.225.815 euros.

Aquesta convocatòria permet a les entitats locals propietàries de boscos de Catalunya realitzar feines de planificació i de gestió forestal sostenible en les més de 300.000 hectàrees de bosc de propietat pública del nostre país. Se subvencionen treballs de prevenció d’incendis als ajuntaments i a les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) per mantenir els camins de prevenció d’incendis, crear franges o construir punts d’aigua, entre altres. També s’inclouen ajuts per al manteniment de zones estratègiques per a la prevenció d’incendis a través del pasturatge. Es tracta de zones planificades com a estratègiques per a la prevenció, on s’hi realitza treballs de disminució del combustible vegetal i on es fomenta que el manteniment l’efectuï el bestiar.

També en l’àmbit de la prevenció d’incendis es continuarà fomentant la millora de la xarxa viària necessària amb accions com la construcció de nous camins, la millora dels existents i la construcció de petites obres civils, com ponts, esculleres, o drenatges. Totes aquestes actuacions són imprescindibles per poder executar actuacions de gestió forestal, que a més faciliten altres usos que es donen en els boscos.

Una altra de les línies que preveu la convocatòria és la dels ajuts destinats a redactar instruments d’ordenació forestals dels boscos públics i actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics. D’aquesta manera, es fomenten les actuacions silvícoles per tal de millorar l’eficiència del cicle de l’aigua, mantenir la biodiversitat, i augmentar la captura de carboni. Es tracta d’actuacions sobre els boscos per aconseguir que aquests siguin més resilients als efectes del canvi climàtic i que contribueixin a la conservació de la biodiversitat. De la mateixa manera, un cop publicats els ajuts també s’hi podran incloure actuacions de la restauració del potencial forestal, engloba (no entenc això) els treballs de restauració dels boscos afectats per incendis, ventades, nevades.

L’aprovació que ha realitzat avui el Govern permet que, en la convocatòria d’aquest any 2021, els beneficiaris dels ajuts disposin d’un termini més llarg per poder executar les feines. Això també beneficia les empreses forestals, que podran planificar millor una activitat que crea llocs de treball en les zones rurals de Catalunya.