Peritatges

Peritatges

El servei de peritatges del Gremi ofereix informes pericials de qualitat realitzats pels nostres perits especialistes en treballs de la fusta i el moble, que es poden ocupar tant de peritatges privats com judicials. Actualment, disposem de 6 pèrits judicials especialitzats en diferents oficis: fusta, paviments de fusta i tapisseries. Els preus s’ajusten en cada cas al tipus de peritatge encarregat.

Amb l’actuació del pèrit es poden arribar a conèixer els defectes o vicis ocults i així, delimitar les responsabilitats respecte l’execució i materials emprats detectant si alguna part no ha seguit els estàndards de qualitat que exigeix la normativa, les instruccions del fabricant o el manteniment.

A vegades, la feina del pèrit també pot ser la d’assessor, que explica què s’ha fet malament i com es pot corregir.