Formació i prevenció de riscos

Formació i prevenció de Riscos Laborals

La prevenció de riscos laborals és el conjunt d’activitats o mesures adoptades o previstes en totes les fases productives d’una empresa amb la finalitat d’evitar o disminuir riscos per a la salut derivats del treball, incrementant la seguretat i salut laboral. El seu objectiu és aconseguir el control més gran possible dels riscos que es generen a l’empresa.

L’ús de maquinària pesant en treballs de fusteria pot suposar una amenaça per la integritat del treballador. Per això és important disposar d’un bon protocol d’actuació i una pràctica conscient del material. Per això creiem que és imprescindible comptar amb un bon assessorament i completar-ho amb una bona formació en aquest aspecte.

A més, actualment la normativa obliga a tenir la Guía de Seguridad para maquinas. Sector Madera, que es va elaborar amb la col·laboració del Gremi.

També oferim assessorament i gestió de protecció de dades.