Energia per l’estalvi energètic

Energia per l'estalvi energètic

El Gremi Fusta i Moble té acords amb Simcero Solutions i EnergyHouse, dues empreses de consultoria energètica. Un bon assessorament en aquest sentit pot significar una important reducció i recuperació despeses energètiques.

Simcero Solutions

Simcero Solutions ofereix assessorament en la reducció dels costos derivats de la contractació i consums, dels productes relacionats amb els proveïdors d'energia elèctrica o comercialitzadores. Elaboren tot tipus de projectes d'eficiència energètica, ja siguin sobre la facturació del client o sobre les seves instal·lacions. Compten amb les eines, coneixements i equip humà necessaris més especialitzats sense oblidar la col·laboració del client. Es centren principalment en la recuperació de factures indegudes.

Com a resultat de la liberalització del sector elèctric (any 2001) s’han facturat erròniament diversos conceptes, com ara: concepte de potència o peatges d’accés. Això és reclamable amb caràcter retroactiu dels últims 5 anys (si hi hagués facturació anterior també ho seria).

Aquest servei no suposa un cost afegit als clients. La base del seu benefici està en l’estalvi del client, només si obtenen èxit en la seva labor facturen un percentatge de l’estalvi.

Energy House

EnergyHouse és la consultoria energètica líder del mercat espanyol, orientada a l’optimització i estalvi de costos dels contractes de subministrament d’electricitat i gas. Els seus serveis engloben tota la cadena de gestió de l’energia, des de l’estratègia òptima de contractació, fins a les negociacions amb les companyies energètiques, la gestió de mitjanes o l’auditoria de les factures i suport en les reclamacions amb les companyies elèctriques, obtenint importants estalvis als seus clients en temps i en diners.

Aprofita els avantatges de contractar una d’aquestes empreses i veuràs com la teva factura es redueix.