III Curs Fusta Constructiva

III CFC

20 Octubre 2017-21 Abril 2018

Ja està oberta la matricula del 3r Curs de Fusta Constructiva, un curs que permet una visió tècnica, pràctica i comprensiva completa de tot el procés constructiu en fusta.

34 dies lectius>166 hores de treball i diàleg directe amb els experts

+info

www.fustaconstructiva.cat