I Curs Fusta Constructiva

I CFC

Del 29 de març al 16 d’abril

9 dies lectius>54 hores de treball i diàleg directe amb experts del sector.

Programació:

 

Informació 

mk1@gremifustaimoble.cat
+34 933 233 200
www.fustaconstructiva.cat