Curs: Anglès Comercial

SINOPSIS

En aquest curs es treballen les habilitats comunicatives en llengua anglesa dins de l’àmbit de negocis i adreçat a l’internalització. Es fa des d’una vessant pràctica que permet aplicar-ho a qualsevol entorn professional (dins i fora de les indústries de la fusta).

Treballarem les quatre habilitats llingüístiques focalitzades en un entorn professional en el qual es farà ús de llenguatge econòmic, financer i d’ús habitual en l’activitat comercial com escriure emails, fer o rebre comandes, parlar per telèfon, negociar per tancar una venda o fer presentacions comercials.

L’alumne ha de ser capaç d’exportar o importar productes i treballar la llengua per entendre documents com ara factures, air waybills, abreviatures comuns. Familiaritzar-se amb el llenguatge econòmic i financer.

DIRIGIT A

Treballadors del sector professional de les Indústries de la Fusta que vulguin comunicar-se en llengua anglesa i fer creixer el seu negoci.

PROGRAMACIÓ

Durada: 45 hores.
Grups reduïts: Mínim 10  persones, màxim 15.
Metodologia: Presencial o Via Skype

PREU

360 euros

CONTINGUTS
Domini del llenguatge i fòrmules comercials per escriure e-mails, cartes, presentacions, informes...
Pràctiques amb situacions reals de tramitació de comandes;
Documents diversos: factures, AWB (Air Waybills), Documents de pagament;
Comunicació efectiva presencial, per telèfon i altres mitjans;
Viatge de negoci: reserva d’hotel / restaurant, llenguatge habitual quan viatgem;
Evaluació de productes, preparació de presentacions, parlar en públic
Tècniques de negociació en llengua anglesa
Atenció al client, resoldre incidències, queixes, demanar disculpes...
Comprovació i correcció d’informació
- Anàlisis d’errors freqüents