II Curs Fusta Constructiva

II CFC

 

Del 14 d'octubre de 2016 (durant I Congrés Fira Fusta Constructiva) al 25 de març de 2017

34 dies lectius>166 hores de treball i diàleg directe amb els experts