Es prorroguen, de nou, els ERTOs

Es prorroguen, de nou, els ERTOs

Nova Prorroga dels ERTOS: https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11416.pdf

La nova ampliació dels ERTOs fins el 31 de gener de 2021 incorpora certes novetats respecte a la regulació vigent fins ara, entre d’altres mesures com l’ampliació d’ajudes a autònoms.

 • La prorroga dels ERTOs per força major amb exoneracions de la disposició addicional primera estan limitats a 42 sectors especificats pel seu CNAE-09 que:
  • Les exoneracions per treballadors en ERTO com els que estan d’alta seran del 85% des d’octubre 2020 fins gener 2021.
  • S’ha d’extingir l’actual ERTO i demanar un de nou.
  • S’amplia el termini de salvaguarda d’ocupació per sis mesos més.

Si l’empresa no és d’aquest 42 sectors però és integrant de la cadena de valor o depenent indirectament d’aquelles, podrà demanar ser declarada com a empresa depenent o integrant davant l’autoritat laboral que va dictar la resolució tàcita o expressa del seu ERTO vigent (termini per demanar-ho del 5 al 19 d’octubre).

Per ser considerada depenent s’haurà d’acreditar que la seva facturació durant 2019 es va generar al menys en un 50% en operacions realitzades de forma directe amb les empreses incloses en algun del codis CNAE-09.

 • ERTOs Etop. Aquelles empreses incloses en el llistat dels 42 sectors o qualificades com integrants de la cadena de valor o depenent d’aquelles que transitin des d’un ERTO de força major a un Etop podran aplicar-se exoneracions d’ un 85%

Es creen dos nous tipus de ERTO per a empreses de qualsevol sector:

 • ERTO d’impediment. Per aquelles empreses amb impediment d’activitat com a conseqüència de restriccions adoptades per les autoritats (exemple empreses d’0ci nocturn)

En aquest cas les exoneracions seran del 100% per empreses de menys de 50 treballadors i del 90% per 50 o mes treballadors

 • ERTO de limitació. Per empreses que tinguin limitacions a la seva activitat (exemple limitacions d’aforament)

En aquest casos les exoneracions seran del 100% a l’octubre, 90% a novembre, 85% a desembre i 80 % al gener, per empreses de menys de 50 treballadors; i de 90% a l’octubre, 80 % al novembre, 75% al desembre i el 70% al gener per empreses de 50 o mes treballadors.

Limitacions durant la vigència de l’ERTO:

 • no es poden realitzar hores extres
 • no es pot externalitzar l’activitat
 • no es pot efectuar noves contractacions
 • no es poden acollir empreses domiciliades a paradisos fiscals
 • no es poden repartir dividends
 • compromís de manteniment de l’ocupació per sis mesos afegits al període anterior si n’hi ha.
 • prohibició d’acomiadament objectiu fins 31 de gener de 2021. Els acomiadaments tindran la consideració d’improcedents.
Etiquetat amb: , ,

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

*