Acuerdos de colaboración

Acords Col·laboració

ETSAB

ETSAB 

És objectiu primordial de l’ETSAB formar les futures generacions de professionals de l’arquitectura, en els camps disciplinaris que la conformen (projectes, urbanisme, teoria, tecnologia, paisatgisme i disseny), amb la suficient capacitat per aplicar en la seva activitat professional els coneixements i competències adquirits durant els estudis, i que aquesta activitat esdevingui útil i enriquidora per a la societat.

Per a la redacció del projecte d'execució i en funció de la seva complexitat, l'arquitecte autor del projecte haurà de comptar amb la col·laboració d'altres tècnics, que també poden ser arquitectes especialistes.

En aquest sentit, El Gremi Fusta i Moble col·labora amb la incorporació d'estudiants per a l'exercici de la pràctica professional en la seva vessat de Fusteria d'Obres d'entre altres. Així la realització de pràctiques compleix amb l'obejctiu de garantir que l'estudiant enriqueixi la formació rebuda a la Universitat amb experiències professionals en l'àmbit empresarial.

Foment

 Foment 

Foment del Treball Nacional sempre ha cregut en el progrés de Catalunya, Espanya i Europa. És l’única institució que representa àmpliament els interessos de la indústria i els empresaris catalans a tots els centres de decisió i poder. La seva institució és sinònim d’organització pionera, respectada i valorada.

Foment és avui un actor social clau en el desenvolupament econòmic i humà de Catalunya i de l’Europa mediterrània. I com a defensors de la iniciativa empresarial catalana, continuarà sent per als seus socis un referent de la concertació social, de la promoció del debat i difusió del coneixement i de la formació dels seus futurs empresaris.​​​​​

Foment del Treball Nacional és la confederació que representa des de 1771 els empresaris i la potent indústria catalana.

El Gremi Fusta i Moble és soci d'aquest col·lectiu amb.....

  • visió de ser líder social i referent d’opinió pública a favor del progrés de Catalunya com a motor econòmic del sud-oest d’Europa i de la conca mediterrània, en un entorn de llibertats, economia de mercat i societat del benestar.
  • missió de defensar els interessos dels empresaris catalans en general –i dels associats en particular-, tot promovent un entorn favorable per a l’activitat productiva en diàleg amb els poders públics i els representants de la societat civil.