La Confraria

La Confraria

L'Honorable Confraria de Mestres Fusters de Barcelona és una entitat sense ànim de lucre, integrada en el Gremi, les arrels de la qual es remunten a l'any 1257. Com a entitat de caire religiós, té l'objectiu, entre d'altres, de promoure el culte al Sant Patró, Sant Josep, i atendre la conservació dels altars en propietat, a la Catedral de Barcelona.

Els actuals Estatuts són de l'any 1944 i, tal com estableixen, l'Entitat es regeix per una Junta Administrativa, actualment constituïda per:

Primer Prohom, Joan Vallvé i Benach | Segon Prohom, Pere Cièrcoles i Gomila | Tercer Prohom, Ramon Mir i Pipió | Clavari, Albert Borrell i Casamitjana  | Secretari Primer, Jordi Bàrzano i Rodríguez | Examinador Primer, Alfons Solé i Fallada | Examinador Segon, Joan Gibert i Roca | Examinador Suplent, Miguel Muntané i Terme | Fiscalitzador de Comptes Primer, Rafael Aisa i Bartra | Fiscalitzador de Comptes Segon, Josep Aymerich i Riera | Arxiver-bibliotecari, Pau Figuera i Vinué.
Des del 2018 és Primer Prohom Emèrit Francesc Pont i Vidal.

Us convidem a visitar els nostres altars, a la Catedral, on podreu copsar tot l'esperit de la nostra Confraria i el valor històric i religiós del nostre patrimoni i les nostres antigues tradicions. Dues són les Capelles de la Confraria a la Catedral de Barcelona, una és la Capella de Sant Joan Degollat, situada a l'interior del temple, i la Capella de Sant Josep, situada al Claustre.

escut_pedra_sl_catedral

La fotografia mostra un dels escuts de la Confraria, al sòl del Claustre de la Catedral.

Festivitat de Sant Josep

Anualment es commemora la festivitat del nostre Patró, Sant Josep, el dia 19 de març. L'acte central de la celebració, organitzada conjuntament amb el Gremi de Fusters, Ebenistes i Similars de Barcelona, és una Missa Solemne al Cor de la Catedral, a la que hi són convidats tots els agremiats, confrares, amics i familiars, com també hi són benvinguts tots els fidels que ho desitgin.

Monument del Quart Misteri de Goig del Rosari Monumental de Montserrat

L'Honorable Confraria de Mestres Fusters de Barcelona va encarregar-se, l'any 1904, de la construcció del Quart Misteri de Goig del Rosari Monumental, magnífic monument neogòtic del camí de la Cova de la Mare de Déu, a Montserrat. El monument fou concebut pel reputat arquitecte de l'època, D. Joan Martorell i Montella i la part escultòrica fou a càrrec del notable artista D. Josep Maria Barnadas.

Aquesta construcció, que va ser sufragada per la Confraria, amb les aportacions d'agremiats i de totes les persones anònimes que així ho van voler, és una mostra de l'empenta que caracteritza els Confrares i a tots els fusters i empresaris del sector que, fins i tot en moments de crisi i incertesa troben els mitjans per a dur a terme els seus projectes, a l'empara de l'entitat i sota l'advocació del nostre patró, Sant Josep.

Us convidem a fer el camí de la Cova i a aturar-vos davant el monument, que exemplifica el nostre perenne esperit de superació.