Junta Directiva

Junta Directiva

Després de la renovació que corresponia segons marquen els Estatuts de l'Entitat, en l'Assemblea General Extraordinària del Gremi, celebrada el dia 27 de juny de 2017, s'ha produït el relleu en la presidència de l'entitat, amb l'elecció de Joaquim Feixas i Mercader, com a President de l'Entitat.

La Junta Directiva de l'Entitat ha quedat constituïda per:  

President, Joaquim Feixas i Mercader

Vicepresident, Denis Boglio i Etcheverry

Secretari, Pere Via i Saumell

Tresorer, Alfons Solé i Fallada

Vocal, Anton Bentanachs i Bernada

Vocal, Alfred Cardona i Burguillo

Vocal, Ignasi Caus i Anglès

Vocal, Fermí Garriga i Puigdellívol

Vocal, Lluís Gilabert i Corominas

Vocal, Concepció Montmany i Cornellas

Vocal, Francesc-Xavier Pérez i Corominas

Vocal, Francesc Pont i Vidal

Vocal, Xavier Campeny i Villanueva

Vocal, Joan Vallvé i Benach

Vocal, Elisabet Vila