Història

Història

L'èxistència de l'entitat gremial es remunta a l'any 1.257, en el que quatre dels seus representants formaven part del Consell de Cent de la ciutat de Barcelona.

El 1.393 es constituí la Confraria de Mestres Fusters de Barcelona, la seu gremial de la qual es trobava el 1.511 al carrer de la Fusteria.

El 1.887 es va constituir el "Centro de Carpinteros Matriculados", coexistint les dues entitats fins a la seva unió el 1.931.

El 1933 es constitueix, en la pròpia seu gremial, el Foment Industrial Tècnic de les Arts de la Fusta de Catalunya (F.I.T.A.F), l'intent més reixit, fins aleshores, d'agrupar les entitats del Ram a Catalunya, entitat precursora de la formada passats bastants anys i que, en l'actualitat, és la Confederació Catalana de la Fusta.

En acabar-se la Guerra Civil, amb l'abolició de totes les entitats obreres i empresarials, el Gremi passà a formar part del Sindicat de la Fusta i el Suro.

El 1.943, després d' actives gestions, s'aconseguí retornar a la casa patrimonial i es va fer amb el nom de Gremio Sindical de Carpinteros, Ebanistas y Similares. No obstant, el reconeixement oficial no es va produir fins el 1.959.

El 1.977, amb la nova llei d'associacions, l'entitat va adoptar definitivament la denominació Gremi de Fusters, Ebenistes i similars de Barcelona.

gremiFusters_web02banners-5a

Agrupant les següents activitats:

Fusters | Ebenistes | Fabricants de Mobles | Fusteria d'Obres | Tapissers | Fabricants de cadires | Envernissadors i Lacadors | Marcs i Motllures | Modelistes | Fabricants de parquet | Torners, Tallistes | Marquetistes | Restauradors | Fabricants de raspalls i pinzells | Col·locadors  | Muntadors | entre altres industrials del Sector.

Si t'agremies, formaràs part del col·lectiu que representa la nostra identitat com a a empresaris del Sector, amb una tradició antiquíssima. Estar agremiats enforteix la nostra representativitat davant totes les administracions públiques i afavoreix que els nostres accions, campanyes i reivindicacions puguin ser més valorades. Estaràs representant al més alt nivell dins el Sector de la fusta, ja que el Gremi pertany a la Federació Provincial de les Indústries de la Fusta de Barcelona, integrada a la Confederació Catalana de la Fusta i a Confemadera, entitats d'àmbit estatal.