Història

Història

L'existència de l'entitat gremial es remunta a l'any 1257, en el que quatre dels seus representants formaven part del Consell de Cent de la ciutat de Barcelona.

El 1393 es constituí l'Honorable Confraria de Mestres Fusters de Barcelona, la seu gremial de la qual es trobava el 1511 al carrer de la Fusteria.

El 1887 es va constituir el "Centro de Carpinteros Matriculados", coexistint les dues entitats fins a la seva unió el 1931.

El 1933 es constitueix, en la pròpia seu gremial, el Foment Industrial Tècnic de les Arts de la Fusta de Catalunya (F.I.T.A.F), l'intent més reixit, fins aleshores, d'agrupar les entitats del Ram a Catalunya, entitat precursora de la formada passats bastants anys i que, en l'actualitat, és la Confederació Catalana de la Fusta.

En acabar-se la Guerra Civil, amb l'abolició de totes les entitats obreres i empresarials, el Gremi passà a formar part del Sindicat de la Fusta i el Suro.

El 1943, després d'actives gestions, s'aconseguí retornar a la casa patrimonial i es va fer amb el nom de "Gremio Sindical de Carpinteros, Ebanistas y Similares". No obstant això, el reconeixement oficial no es va produir fins al 1959.

El 1977, amb la nova llei d'associacions, l'entitat va adoptar definitivament la denominació Gremi de Fusters, Ebenistes i similars de Barcelona.

L'any 2016 l'entitat canvia el nom i passa a ser GREMI FUSTA I MOBLE, amb àmbit d'actuacions a nivell de tot Catalunya.

El 2017 s'incorpora, per fusió, el Gremi de la Indústria de la Fusta de Manresa i Berga, la qual cosa suposa una ampliació important de la base social gremial.

La llarga trajectòria del nostre Gremi, que el 2015 va ser honorada amb la Creu de San Jordi, ens converteix en una de les associacions empresarials vives més antigues.

gremiFusters_web02banners-5a

Agrupant les següents activitats:

Fusters | Ebenistes | Fabricants de Mobles | Fusteria d'Obres | Tapissers | Fabricants de cadires | Envernissadors i Lacadors | Marcs i Motllures | Modelistes | Fabricants de parquet | Torners, Tallistes | Marquetistes | Restauradors | Fabricants de raspalls i pinzells | Col·locadors  | Muntadors | entre altres industrials del Sector.

Si t'agremies, formaràs part del col·lectiu que representa la nostra identitat com a empresaris del Sector, amb una tradició antiquíssima. Estar agremiats enforteix la nostra representativitat davant totes les administracions públiques i afavoreix que les nostres accions, campanyes i reivindicacions puguin ser més valorades. Estaràs representant al més alt nivell dins el Sector de la fusta, ja que el Gremi pertany a la Federació Provincial de les Indústries de la Fusta de Barcelona, integrada a la Confederació Catalana de la Fusta i a Confemadera, entitats d'àmbit estatal.