Anells de la Fusta

Anells de la Fusta

QUÈ SÓN ELS ANELLS DE LA FUSTA?

El Gremi Fusta i Moble promou i convoca, amb la col·laboració d’altres entitats destacades del sector, els guardons ANELLS DE LA FUSTA .

 

1.- OBJECTIUS DELS GUARDONS

Oferir reconeixement públic a persones, empreses o entitats que s’hagin distingit per la seva contribució a divulgar, dignificar i promocionar el coneixement, l’ús i els oficis de la fusta, en totes les seves vessants des de l’origen, el bosc i les activitats forestals, la seva transformació i l’aplicació o realització final en espais interiors (moble, hàbitat, decoració, indústria…) i exteriors (paisatge, urbanisme, arquitectura), com també en accions intangibles (a escoles i centres de formació, tecnològics, d’innovació, recerca i investigació o divulgació i conscienciació sobre la cultura de la fusta).

2.- MODALITAT DE GUARDONS

Els guardons s’oferiran, en aquesta edició, en les modalitats següents:

 1. ANELL DE LA FUSTA a accions realitzades recentment, a iniciatives en curs o a projectes en fase de propera execució al voltant de la gestió del bosc o de la promoció de la cultura de la fusta d’origen català: actuacions forestals, foment de plans i estratègies d’aprofitament, conservació, estudi o divulgació del patrimoni boscós o dels recursos forestals de Catalunya.
  Aquest guardó s’atorga amb el patrocini de ...
 2. ANELL DE LA FUSTA al disseny i creació en fusta: mobiliari i decoració, elements ornamentals, obres efímeres, objectes quotidians, nous estils de vida, oci, esport i cultura, noves aplicacions de la fusta sola o en combinació amb d’altres materials, etc.
  Aquest guardó s’atorga amb el patrocini de ...
 3. ANELL DE LA FUSTA a la prescripció, disseny i/o realització d’obres d’interiorisme, rehabilitació o restauració d’edificis existents o de nova creació, elements o espais d’ús comunitari o privat significatius (és a dir, amb capacitat d’influència en la cultura d’habitat actual) en els quals la fusta sigui l’element formal fonamental.
 4. ANELL DE LA FUSTA a la prescripció, disseny i/o realització d’obres arquitectòniques o estructurals per l’urbanisme, l’habitat o el territori, en les quals la fusta sigui l’element estructural fonamental.
  Aquest  guardó  s’atorga  amb  el  patrocini  de ...
 5. ANELL DE LA FUSTA a accions d’investigació o recerca, divulgació, promoció, informació, formació o altres projectes comunicatius relacionats amb la cultura de la fusta, la seva historia, les noves aplicacions d’aquest material, els seus usos i propietats, l’impuls als variats oficis i especialitats del sector, a través de qualsevol metodologia sociocultural o canal de difusió o format, com ara internet, cinema, premsa, radio, televisió, publicacions escrites, exposicions, etc.                                                                                                              Aquest  guardó  s’atorga  amb  el  patrocini  de ...
 6. ANELL DE LA FUSTA a treballs o projectes d’estudiants (individuals o en grup), com ara treballs de recerca en el camp de la formació professional, especialment de la branca de la fusta i el moble, treballs de final de Grau, Màster o tesis doctorals de qualsevol branca científica o tecnològica, que aportin solucions d’innovació o noves aplicacions de la fusta, de les seves propietats i/o del seu ús o de modernització dels oficis del sector.                        Aquest  guardó  s’atorga  amb  el  patrocini  de FELDER GROUP