"La transformació digital és el primer pas per poder competir en un entorn tan dinàmic com l’actual"

20 dic 2019 | Noticias

D'esquerra a dreta: Pier Alpáñez, Conseller Delegat de SCM Group España, Ricard López, Senior Service Manager, i Daniel Miras, Responsable Comercial, als actes empresarials del dia de la fusta de 2018.

Líder tecnològic a tot el món en el processament d'una gran varietat de materials: fusta, plàstic, vidre, pedra, metall i materials composts, SCM Grup opera a nivell mundial i, actualment, coordina, recolza i desenvolupa un sistema d'excel·lència industrial en 3 grans centres de producció de gran especialització amb més de 4.000 empleats i operacions en els 5 continents.  Per a conèixer una mica més sobre aquest món, Ricard López, enginyer amb més de 18 anys d’experiència com a Senior Service Manager a SCM Group, valorarà com es troba el sector de la fusta en l’actualitat, cap a on anem i com podem millorar tant a curt com a llarg termini.

Més de 20 anys d'experiència. Com creus que ha canviat el sector en tot aquest temps?

La evolució tecnològica, des de fa 20 anys fins el dia d’avui, ha sigut la pedra angular del grup SCM. Com a partners dels nostres clients, hem volgut adaptar el nostres productes a les seves necessitats.

Fruit de les seves demandes juntament amb els requeriments del mercat, hem aconseguit el nostre objectiu: donar un servei integral al client.

Actualment estem immersos en una revolució industrial, que ens portarà sens dubte a nous models de sistemes productius, als que tant proveïdors com clients haurem d’adaptar-nos, inevitablement.

Què aporta SCM al sector de la fusta?

Eficiència energètica, sostenibilitat i experiència. Els nostres productes estan dissenyats amb els millors sistemes de eficiència energètica, per tal de ser sostenibles amb el medi ambient. La industria 4.0 juntament amb la experiència dels darrers 30 anys, ens consolida dins del sector de la fusta com un dels millors referents, incorporant els nostre know-how aconseguit durant tants anys.

Com creieu que es pot millorar aquest sector a curt termini? I a llarg termini?

La transforació digital és el primer pas per poder competir en un entorn tan dinàmic com l’actual. Els clients, cada vegada més, són més exigents i a la vegada volen respostes més àgils. La integració de sistemes TIC dins del cicle productiu del fabricació és vital per aconseguir-lo.

A llarg termini, per poder ser competitius, la col·laboració entre clients/proveïdors es determina com a factor principal. La gestió de l’actiu coneixement és un altre pilar fonamental per poder continuar amb el futur de les empreses. Sense oblidar l’actiu més important de les empreses: el factor humà.

Com creieu que evolucionarà la tecnologia logística en els anys vinents?

Aquesta és una bona pregunta. Si la tendència actual es confirma, es consolidaran alguns grans operadors, que gestionaran intangibles/serveis. Des del meu punt de vista, un portal web gestionarà la logística directament, client-client. Haurem de veure com s’integra la infraestructura estatal dins aquest panorama.

Com contribueix SCM al canvi climàtic i a la sostenibilitat mediambiental?

La reducció del consum energètic és un dels punts claus en el programa de disseny dels nostres productes. La utilització de material reciclables, cada vegada més, s’està integrant dins del nostre cicle de producció.

 Què aporta a SCM la col·laboració establerta entre la vostra empresa i el Gremi Fusta i Moble?

La col·laboració i implicació del Gremi posant en ferm diferents formats per interrelacionar professionals del sector ens posa en contacte amb fabricants, dissenyadors, possibles partners o bé estudiants que seran el futur d’aquest nostre món.

Aporten coneixement a compartir des de diferents perspectives.

Per què aposteu per patrocinar el III Congrés Fusta Constructiva?

Des de fa anys, la nostre política d’empresa, es col·laborar amb el món educatiu, per tal de integrar-lo dins de l’entorn laboral. La idea de fer participar les noves generacions en el Congrés de Fusta Constructiva ens dona la oportunitat de poder contactar amb ells i poder escoltar idees i propostes noves.