Patrimoni Històric

Patrimoni Històric

El Gremi Fusta i Moble és una entitat que recull el llegat de molts segles d’història, documentada des del 1257, que demostren l’esperit d’evolució al llarg del temps i la voluntat d’adaptació a cada època de les persones que n’han format part de l’entitat.

Els testimonis documentals d’aquesta història ens diuen que la CONFRARIA DE MESTRES FUSTERS, entitat acollida al dret eclesiàstic, i l’actual entitat de dret civil anomenada GREMI FUSTA I MOBLE, independentment dels successius canvis que hagin viscut en les respectives denominacions, són una mateixa entitat, mantenint, però, cadascuna el seu caràcter propi i diferenciat, tant des del punt de vista de patrimoni històric o cultural com dels oficis i professions que emparen.

                 llibre de passanties                    vitrall                    capelles