I el guanyador del lot de llibres és...

02 jun 2021 | Notícies

Guillem Campos!!

De la empresa Carré, Guillem Campos ha sigut el guanyador del lot de llibres del concurs que hem efectuat entre tots els participants a les enquestes dels projectes KnoWood i HybridTim, en els qual el Gremi Fusta i Moble participa.

Felicitem el Guillem per aquest premi i agraïm a tots els que heu col·laborat aportant dades del sector. La informació aportada és molt valuosa i ens permet, no només contribuir a la bona resolució dels projectes en curs, sinó també de cara a futures convocatòries.

El nombre de respostes obtingudes ha sigut notable i superior a la obtinguda per altres països participants. Moltes gràcies per ajudar-nos a assolir amb èxit els objectius que ens plantegem per a les nostres empreses